miércoles, 22 de febrero de 2012

Bike (Francia) - Test Niner Air 9 Carbon

La revista Bike (Francia) pone a prueba el exclusivo Niner Air 9 Carbon